Anh từ đu đến by Nguyễn Hữu Thiết Guitar Chords

Admin
0
p If you are looking for Anh từ đâu đến guitar chords, you've come to the right place. You can play Anh từ đâu đến by Nguyễn Hữu Thiết using guitar or guitar. This song by Nguyễn Hữu Thiết can also be played by that instruments. =/p p Anh từ đâu đến guitar chords has rhythm and included in album. You can also find another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here. /p h3Anh từ đâu đến by Nguyễn Hữu Thiết Guitar Chords/h3 Anh từ đâu [C] đến anh ơi, anh từ đâu đến anh ơi?brTừ Cà [Dm] Mau [G7] hay là Bến [C] Hải,br[Am] Miền Thuỳ [Dm] Dương [G7] hay là Hậu [C] Giang?br[Am] Từ rừng [Dm] núi [G7] hay miền cát [C] trắngbrTừ tiền [Dm] tuyến [G7] hay là hậu [C] phương?brAnh từ đâu [F] đến anh ơi, [C] anh từ đâu [F] đến anh [C] ơi?brbr[C] Đêm nay anh dừng chân quán [G] nhỏbr[Am] Có tiếng ca tiếng đàn sưởi [Dm] ấm tim anhbr[Am] Đêm nay đây anh dừng [Dm] chân lạibr[Em] Có ánh mắt nụ cười em [Am] gái thơ ngâybr[Dm] Anh vui đi, [G] anh say đibr[C] Tâm tình đi rồi mai lại chia [Dm] lybrBa vạn [G] sáu ngàn ngày là mấy anh [C] ơi? p If you want to learn Nguyễn Hữu Thiết Anh từ đâu đến guitar chords, The 5 chords we'll look at are the C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords just require tiny adjustments. Each one of those minor chords is completely based on its major counterpart /p p The more you practice, the easier guitar will feel to play Anh từ đâu đến. Guitar is hard to learn in the beginning, but gets easier the longer you stick with it. /p

Post a Comment

0 Comments
Post a Comment (0)
To Top